Skip to content

Zdravotní význam použití fyzikální úpravny ANTICALC®


Verze pro tiskOdeslat stránku e-mailemPDF verzeVýznam fyzikální úpravny ANTICALC® pro řešení všech technických problémů vyplývajících z tvrdosti vody, t. j. především tvorby vodního kamene, je jednoznačný a je dostatečně popsán a doložen.

Významnou měrou se zvyšuje i veškerý komfort při používání vody.

Velmi málo je však znám zdravotní význam této úpravny, především v přímém srovnání s doposud hojně používanou úpravou chemickou.

Při chemickém odstranění tvrdosti vody dochází k vyjmutí vápníku a hořčíku (prvky způsobující tvrdost) z vody, což je pro pitnou vodu zcela nepřijatelné.

Fyziologický význam vápníku a hořčíku v organizmu je nenahraditelný.

Vápník je součástí kostí a zubů. Je nutný pro nervosvalovou dráždivost (snižuje ji), správnou funkci převodního systému myokardu, srdeční a svalovou kontraktilitu (stažitelnost), přenos nitrobuněčné informace a pro srážení krve. Nejznámějším projevem nedostatku Ca je osteoporóza (řídnutí kostí) a osteomalácie (měknutí kostí). Mezi méně známé, ale prokázané poruchy patří např. zvýšený krevní tlak.

Minimální denní doporučená dávka vápníku je 800 mg / osobu / den.

Hořčík hraje důležitou roli jako kofaktor a aktivátor více než 300 enzymatických reakcí včetně glykolýzy, metabolismu ATP, transportu prvků (např. Na, K a Ca) přes membrány, syntézy proteinů a nukleových kyselin, nervosvalové dráždivosti (svalové kontrakci) ad. Působí jako přirozený antagonista vápníku. Nedostatek hořčíku zvyšuje u člověka riziko různých patologických stavů jako jsou cévní spasmy, hypertenze, srdeční arytmie, arterioskleróza, akutní infarkt myokardu, pravděpodobně též diabetes II. typu a osteoporózu.

Doporučený denní příjem hořčíku činí přibližně 5-6 mg / kg / den, pro dospělého člověka (70 kg) tedy asi 350-400 mg / den.

Z uvedeného vyplývá naprostá nevhodnost použití chemického způsobu změkčování pitné vody. Navíc jejich používání vyžaduje neustálou kontrolu, měření tvrdosti na výstupu změkčováku a v případě vyčerpání kapacity katexu tzv. regeneraci. Před ní i po ní vyprání, a tak stále dokola. Většinou není tato kvalifikovaná obsluha k dispozici, v důsledku čehož tak paradoxně dochází k vyplavování vápníku i hořčíku. Výsledkem je voda na výstupu tvrdší než na vstupu. Tím ztrácí tato metoda už úplně svůj význam.

Katexové změkčovací filtry mají své místo v technických zařízeních, nikoliv však tam, kde teče pitná voda!

Jejich stále přetrvávající a nepochopitelné používání v hotelích, nemocnicích, DD, ÚSP i u soukromých osob je velmi rizikové a může vést až k vážným poruchám zdraví.

Naproti tomu fyzikální úpravna ANTICALC® ponechává ve vodě všechny prvky v nezměněném množství a lze ji i z tohoto hlediska jen a jen doporučit.

ANTICALC® a legionela

Fyzikální úpravna ANTICALC® byla vyvinuta jako vysoce účinná úpravna minerálních látek obsažených v TUV i pitné vodě. Jedná se pravděpodobně o nejúčinnější řešení zabraňování tvorbě vodního kamene současné doby.

Princip činností tkví zjednodušeně v tom, že ANTICALC® vytváří pomocí sestavy různě silných a různě orientovaných permanentních magnetů přesně definované magnetické pole, kterým protéká veškerá voda do objektu. Voda, která tímto polem proteče, je upravená a technicky se chová se jako měkká.

V průběhu používání této úpravny byly zaznamenány i další pozitivní efekty v takto upravené vodě. Jedním z nich je skutečnost, že zmíněné fyzikální magnetické pole sterilizuje bakterie ve vodě přítomné. Sterilizuje – nikoliv likviduje. To znamená, že bakterie v takto upravené vodě zůstávají, ale již nejsou schopny dalšího pomnožování. Toto je zcela evidentní například při úpravě vody v bazénech nebo nádobkách splachovadel WC. V neupravené a neošetřené vodě se bakterie množí a umírají. Mrtvé bakterie pak slouží jako „potrava“ pro tvorbu řas, které jsou základem pro tzv. biomasu v nádobách na vodu (sliz v nádobkách splachovadel nebo zelené řasy v bazénech). Jestliže vodu upravíme úpravnou ANTICALC®, v nádobkách ani bazénech se řasa téměř nevyskytuje (nemá se čím živit). Toto bylo potvrzeno i řadou soukromých měření a šetření v rozvodech pitné vody.

Co tedy můžeme očekávat v případě hrozby bakterie legionely.

Zde jsou základní tři zdroje problémů jako u jiných bakterií: Vniknutí bakterií do systému, 2. teplota vody, 3. potrubí a zákoutí uvnitř potrubí znečištěné vodním kamenem tj. prostředí, které je ideálním pro jejich růst a pomnožování.

1. Bakterie, které projdou úpravnou na vstupu do systému budou sterilizovány (nebudou už mít schopnost se pomnožovat) a vzhledem k jejich krátké životnosti se stává jejich nebezpečnost zanedbatelnou.

2. Vzhledem k tomu že ideální teplota k výskytu bakterie je 25 - 50 st. C, musí se úprava vody zaměřit i na rozvody teplé vody (nejen pitné studené).

3. Jednou z hlavních příčin výskytu legionely v systému je jeho znečištění vápenatými úsadami. ANTICALC® zde velmi významně působí – a to svoji hlavní funkcí, tj. zabránění tvorbě vodního kamene a postupnému vyčištění vodovodního systému od tvrdých úsad a usazenin. Nejen jednorázovému vyčištění, ale udržování celého systému v permanentní čistotě.


Tam kde jsou obavy z výskytu bakterie Legionella pneumophylis v systému, jednoznačně doporučujeme na vstup do systému zabudovat fyzikální úpravnu vody ANTICALC®. Jednak jako prevenci a především jako primární opatření - udrží systém čistý, bez úsad vodního kamene.

A dále jako sterilizaci případně vniknuvších bakterií do systému. Účinná ochrana proti přítomnosti bakterie však nemůže spočívat jen na úpravně ANTICALC®. Zcela jistě jsou potřebná i další, běžně známá opatření podle konkrétní situace. Žádné opatření (snížení teploty vody, pravidelná desinfekce systému apod.) však nemohou být zcela účinná, jestliže systém je zanesen tvrdými pórovitými vápenatými usazeninami vodního kamene s nesmírnou plošnou velikostí svého povrchu. Čistota systému, kterou ANTICALC® zajistí, je první podmínkou vypořádání se s touto nebezpečnou bakterií.

Na bakterie, které jsou již v systému, nemá ANTICALC® žádný vliv.

Chcete-li se dovědět více, neváhejte nás kdykoliv kontaktovat. Jsme zde pro vás.
Aquasar
Přiložené soubory
Kontaktní informace
Společnost: 
AQUASAR
Kontaktní osoba: 
Ondrej Sarvas
Email: 
info@vodnikamen.com
Telefon: 
+420 775 578 995
Webové stránky: 
www.vodnikamen.com
Kam dál?
X
Loading
sfy39587p01