Skip to content

Olomoucký kraj - centrum inovací na Moravě


Verze pro tiskOdeslat stránku e-mailemPDF verze

Olomoucký kraj má velký zájem na zvýšení konkurenceschopnosti regionu nejen v rámci České republiky, ale i Evropy. Nabízí proto kvalitní zázemí perspektivním firmám a podporuje vědu, výzkum a inovace. Úzce spolupracuje s Univerzitou Palackého v Olomouci a podílí se také na činnosti klastrů, oborových seskupení firem podobného zaměření, které rozvíjí inovační potenciál v dané oblasti. Na území Olomouckého kraje působí v současnosti čtyři klastry: Informačně technologický klastr Olomouc, Český nanotechnologický klastr, Moravskoslezský dřevařský klastr a od roku 2009 rovněž klastr MedChemBio.

Již od roku 2000zde působí Vědeckotechnický park Univerzity Palackého v Olomouci a jeho součástí je i Podnikatelský inkubátor. VTP UP poskytuje pronájem kanceláří a výrobních prostor, poradenské služby a využití přístrojů a know-how Univerzity Palackého za výhodných podmínek. Podnikatelský inkubátor pomáhá již třetím rokem začínajícím podnikatelům s rozjezdem firmy s ojedinělým nápadem a zaměřením. V letošním roce byla navíc poprvé vyhlášena soutěž Podnikavá hlava, jejímž cílem je ocenit originální podnikatelské záměry mladých lidí. VTP UP je akreditovaným členem Společnosti vědeckotechnických parků v České republice a v roce 2007 získal ocenění za nejlepší projekt roku v České republice v oblasti Vědeckotechnických parků.

Univerzita Palackého zažívá v současnosti rozvoj, zejména přírodovědné a lékařské fakulty. Po dokončení výstavby nové budovy přírodovědné fakulty se chystá několik projektů mimořádného významu. Výzkumem a vývojem v oblasti biotechnologií se zabývá projekt Biomedicína pro regionální rozvoj a lidské zdroje (BIOMEDREG), který univerzita připravuje ve spolupráci s Fakultní nemocnicí Olomouc, Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze a Ústavem organické chemie a biochemie AV ČR a významnými subjekty z aplikační sféry. Díky projektu BIOMEDREG vznikne do roku 2014 nové centrum - Ústav molekulární a translační medicíny. Uplatněním výsledků výzkumu a vývoje v praxi se zabývá projekt Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů, které má fungovat jako mezičlánek mezi výzkumnými aktivitami a podnikatelskými subjekty, a to v oblastech nanotechnologií, optických technologií, analytických procesů a instrumentace a vývoje biologicky aktivních sloučenin.. Projekt by měl být realizován do konce roku 2012. Na území Olomouce vznikne do konce roku 2013 Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum, které si klade za cíl obnovu bohaté tradice šlechtitelství a zemědělství na střední Moravě. Na projektu spolupracuje Univerzita Palackého s olomouckými pracovišti Výzkumného ústavu rostlinné výroby a Ústavu experimentální botaniky.

Univerzita Palackého v Olomouci je zapojena do projektu BioNet Centrum, jehož cílem je vytvoření virtuálního kontaktního a informačního centra pro podporu vzniku partnerství a vazeb a zkvalitnění informačního zázemí mezi univerzitními pracovišti a výzkumnými a vývojovými institucemi působícími v oblasti přírodních věd. Internetový portál BioNet Centra obsahuje profily zapojených řešitelů a partnerů a především zde bude v digitální podobě zveřejněna realizace 144 seminářů, přednášek a panelových diskusí, na kterých se představí významná pracoviště vědy a výzkumu z ČR i ze zahraničí. Partnery olomoucké univerzity jsou Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně a Ostravská univerzita v Ostravě.

V Olomouckém kraji buduje nové centrum inovací nejen univerzita, ale i soukromý investor. V areálu bývalých kasáren 9. května v Olomouci vznikne tzv. Inovační centrum Olomouc spojené s vysokoškolským kampusem. Hlavním investorem projektu je Regionální centrum Olomouc, partnery projektu jsou společnost TESCO SW a Moravská vysoká škola Olomouc. Vzniknou tak tři nízkopodlažní budovy – atrium bude sloužit zejména pro společenské účely, v severním křídle bude sídlit Moravská vysoká škola Olomouc, jižní křídlo bude věnováno vývoji a výrobě informačně komunikačních technologií a přesídlí sem společnost TESCO SW. Klíčovými nájemci zde budou i Vědecko-technický park, Centrum pro transfer technologií a Podnikatelský inkubátor, které dohromady tvoří tzv. Jádro inovačního centra Olomouc a které by měli tvořit důležitou platformu pro rozvoj inovací. Na tyto subjekty budou navazovány postupně vznikající spin off firmy, pro které bude prostor v osmnáctipatrové věži. Nízkopodlažní budovy budou svému účelu sloužit v druhé polovině roku 2011, věž by měla být dokončena v roce 2013.

Olomoucký kraj se stejně jako další regiony v České republice snaží rozvíjet znalostní ekonomiku, která vychází z oblasti výzkumných a vývojových aktivit a transferu technologií. V současnosti tedy tvoří dokument zaměřený na tento cíl - Regionální inovační strategii Olomouckého kraje (dále jen RIS OK). Obsahem RIS OK bude analýza současné situace Olomouckého kraje v oblasti inovací a Akční plán RIS OK, který představí několik pilotních projektů včetně stanovení odpovědnosti za implementaci a zdroje financování. Cílem dokumentu je zvýšení regionální konkurenceschopnosti Olomouckého kraje formou propojování činností akademické a podnikatelské sféry, pro což je nezbytné zapojení všech klíčových institucí pohybujících se v oblasti výzkumu, inovací, podnikatelského prostředí apod. Partnery Olomouckého kraje při tvorbě a využívání RIS jsou zástupci předních vzdělávacích institucí v regionu (Univerzita Palackého, Moravská vysoká škola Olomouc, Vysoká škola logistiky Přerov), regionálních institucí zabývajících se podnikáním (Krajská hospodářská komora Olomouckého kraje, Regionální kancelář CzechInvest Olomouc, Krajský úřad Olomouckého kraje, Magistrát města Olomouce, Regionální agentura pro rozvoj Střední Moravy). Dokument by měl být hotov koncem roku 2010.

Kontaktní informace
Společnost: 
Olomoucký kraj
Kam dál?
X
Loading
sfy39587p01