Zdravotní význam použití fyzikální úpravny ANTICALC®